Sköldkörtelhormon - så funkar det

”Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen.” Wikipedia

Våra sköldkörtelhormon är med och reglerar ämnesomsättningen. De är med och påverkar värmeproduktionen, lagning av våra muskler, är viktiga för synen, hjärta och kärl och har påverkan på vårt humör.
Skapandet av energi sker på cellnivå inne i våra mitokondrier, cellens kraftstationer. För kroppen ska ge dig den energi du önskar behöver kommunikation och omvandlingar ske i flertalet olika steg. Alla steg kräver olika byggstenar i form av näring, andra hormoner mm.
Vår kropp är uppbyggd av komplicerade processer som behöver samspela. För att säkerställa kroppens funktion finns det därför ofta både en gas- och en bromsfunktion och omvandlingar kan ske på flera olika ställen i kroppen.

Låt oss följa vägen från det att TSH skapas i hypofysen. Hypofysen signalerar till sköldkörteln att bygga hormon, hormon skickas ut i kroppen för konvertering i olika organ och kommer slutligen kommunicera med cellerna.

Notera att detta är en förenklad beskrivning om hur sköldkörtelhormonen fungerar hos en person utan störning i sköldkörtelfunktionen. Titta gärna på bifogad bild om texten upplevs svår.

VAD ÄR ETT HORMON?

Hormoner är budbärare som styr olika processer i kroppen. Våra sköldkörtelhormoner tillhör gruppen endokrina hormon – hormon som har påverkan på hela kroppen.

  

Skldkrtelhormon-med copyrightjpg

TSH

Chefen för våra endokrina hormon är hypofysen. Hypofysen sitter vid hjärnan och är ansvarig för kommunikationen med sköldkörteln, binjurar, och äggstockar/testiklar.
Hastigheten på sköldkörteln styrs med hjälp av TSH* - TyreoideaStimulerande Hormon.
TSH signalerar till Sköldkörteln om att öka/minska produktionen av sköldkörtelhormon.
TSH sköts med en omvänd logik
  • Lågt TSH? kroppen har tillräckligt med sköldkörtelhormon**
  • Högt TSH? kroppen efterfrågar mer sköldkörtelhormon
*TSH kan inte bara skapas av hypofysen, det kan också skapas av vårt immunsystem. Detta är anledningen till varför TSH kan bli förhöjt vid infektion/inflammation.
** Lågt TSH kan också fås vid problem i hypofysen sk central hypotyreos

BYGGA SKÖLDKÖRTELHORMON:

När hypofysen ber sköldkörteln att bygga sköldkörtelhormon byggs ett flertal olika hormon:
T4, T3, T2, T1 och kalcitonin
  • T4 är ett inaktivt sköldkörtelhormon, ett lager av hormon som kan omvandlas till T3 ”när det behövs”
  • T3 är den aktiva formen av sköldkörtelhormon – T3 är vår chef för energi. Och är det hormon som pratar med alla kroppens celler. Sköldkörteln bygger själv en del T3. Resterande del ombildas ute i kroppen.
  • T2, T1 och Kalcitonin – Här finns det många osäkerheter om vad exakt hormonerna har för roll och påverkan. Men man vet att T2 är relaterad till fettförbränning, T1 relaterad till hjärnfunktion och Kalcitonin är involverad i kalciumomsättningen.

T3 OCH REVERSE-T3

En del av T3-hormonet byggs direkt av sköldkörteln, övrig del ombildas från T4 till T3 ute i kroppen. Omvandling sker huvudsakligen i levern, njurarna och hjärnan. Utöver detta omvandlas även ca: 20% i tarmarna av våra goda tarmbakterier.
En del av T4 omvandlas också till rT3, reverseT3, som agerar som en broms ”så att inte kroppen får för mycket aktivt T3”. Det bildas alltid en andel rT3 men vid ett för högt T4 ökar bromsen och en större andel T3 blir till rT3.

T3 TILL ENERGI UTE I CELLERNA

Det är T3, vårt aktiva sköldkörtelhormon, som pratar med alla kroppens celler. T3 kopplar på sig på cellen med hjälp av ett annat hormon: kortisol. Kortisol är ett av kroppens sk stresshormon skapat av binjurarna***.
När väl T3 är inkopplad på cellen kan energi skapas om förutsättningarna på cellnivån finns.
I cellerna finns kraftstationer – mitokondrier. Här inne tillverkas ATP. ATP är vår verkliga energimolekyl. ATP består av en adenosin (A) och tre fosfatgrupper (P) som sitter ihop. Det är när en fosfat, ”ett P” släpps från sin bindning som energi bildas. Mångfaldigt mer energi bildas om cellen har god tillgång på syre.
*** Före sköldkörtelhormon sätts in som medicinering ska kortisolet kollas. En kropp som är låg på kortisol ”kan inte ta emot” mer sköldkörtelhormon.

ÅTER TILL HYPOFYSEN

Kroppen signalerar tillbaka tillgången på T3 så kommer nu Hypofysen signalera tillgången sköldkörteln med ett ”lägre” TSH. Nu är vi åter i sköldkörteln som kommer bygga hormon.
Att notera: Många olika förutsättningar behöver uppfyllas för att varje steg ska fungera Hypofysen – Sköldkörteln – Hormonomvandling - Cellenergi. Förutsättningar såsom andra hormoner, byggstenar från näring, en bra andning mm. Mer till detta senare .

LÄS MER:

Symtom på Hypotyreos – Låg sköldkörtelfunktion – låg hormonnivå
https://skoldkortelforbundet.se/sjukd.../hypotyreos-symptom/
Symtom på Hypertyreos – Överfunktion av sköldkörteln – för hög hormonnivå
https://skoldkortelforbundet.se/sjuk.../hypertyreos-symptom/